All posts by admin

04feb/15

O nás

04feb/15

Kurzy

Kurzy sa realizujú výhradne v našich vlastných priestoroch a vlastným technickým zázemím.
To nám umožňuje vždy garantovať vysokú úroveň ich kvality. Sú rozdelené podľa učenia do troch oblastí. Ide o kurzy:

  • Technika streľby


    Základné a pokročilé kurzy orientované na postupy manipulácie a použitia rôznych druhov i typov zbraní ako aj techník a to vrátane vysvetľovania princípov

  • Kondícia a výcvik


    Kurzy rôznej náročnosti určené pre udržiavanie a zlepšovanie zručností nadobudnutých na kurzoch techniky streľby

  • Profesijné a simulácie


    Zamerané na prípravu pre zamestnanie a konkrétne reálne situácie, predovšetkým osobných strážcov, operátorov v rizikových oblastiach, pracovníkov SBS, Mestských polícii a pod.

 

 

04feb/15

Náš tím

Osoby, ktoré vedú jednotlivé kurzy garantujú dodržanie ich vysokej profesionálnej úrovne. Ide o osoby teoreticky zdatné s potrebnou dobou praxe aby informácie, ktoré klientom odovzdávajú, mali potrebnú relevantnosť.


Mgr. Miroslav SISKA – konateľ

Od roku 1984 pracoval v Policajnom Zbore SR a od roku 1993-2010 v riadiacich funkciách špeciálnych zložiek a jednotiek policajného zboru, zároveň organizoval výcviky špeciálnych jednotiek MV SR, MO SR, MF SR.

Jozef DIDY, CIBG – Team Leader a inštruktor

Team Leader a certifikovaný inštruktor osobnej ochrany, streleckej prípravy a problematiky Counter – sniper. V rokoch 2008 – 2011 zastával v SR funkciu riaditeľa medzinárodnej asociácie osobných strážcov IBA a ILETA The Counter-Terror Group. Zúčastnil sa a zúčastňuje sa rôznych špecifických misií mimo územia SR.

04feb/15

Princípy

Vieme, že ak má strelecká príprava fungovať aj v situáciách ktoré ťažko predpokladať, musí mať vopred daný systém. Profesionálne ovládanie zbrane stojí na 3 základných pilieroch, ktoré sú nutné pre zvládanie krízových situácii.

Teória a taktika
•   poznanie princípov ako zbrane i postupy fungujú. Dôvody, prečo robiť veci práve danými spôsobmi a ako ich v prípade potreby vhodne prispôsobiť.

Prax a kondícia
•   zručnosť v technike ovládania zbrane a jej pravidelné obnovovanie. Pojmy ako svalová pamäť a dril musí poznať každý dobrý strelec.

Hodnoty a psychika
•   sú to, čo pomáha strelcovi rýchlo vyhodnotiť a rozhodnúť sa v krízovej situácii. Uvedomiť si následky ktoré môže spôsobiť a na základe toho správne zvoliť priority.

Koncept výcviku musí tieto základné piliere zohľadňovať. RDAcademy takýto koncept má a ponúka Vám ho. Preto sa na našich kurzoch stretnete výhradne s profesionálmi, ktorí vyžívajú široké technické zázemie spoločnosti na zabezpečenie plnohodnotného výcviku. Náš koncept je založený na postupnosti troch krokov:

SENSE
•   (vnímaj) používaj všetky zmysly tak, aby si mal dobrý prehľad o situácii okolo seba a jej okolnostiach. V opačnom prípade tvoja reakcia bude zlá a druhú príležitosť už dostať nemusíš.

THINK
•   (mysli) najsilnejšou zbraňou strelca je jeho mozog. Vyhodnoť situáciu a správne zareaguj, výstrel sa už nedá vziať späť.

DO
•   (konaj) použi nacvičené techniky v konkrétnej situácii. Dodržiavaj všetky zásady bezpečnosti vzhľadom na všetky zúčastnené osoby a ich úlohu v situácii.

Cieľom našich kurzov a výcviku je fyzicky i mentálne pripravovať zodpovedného, samostatne mysliaceho a fungujúceho jednotlivca. Strelca, ktorý bude pripravený na realitu.