Bodyguard – Osobný strážca

Cena: 770€
Dĺžka kurzu: 5 dni / 40 hodín
Počet účastníkov: 6-14
Čas a miesto stretnutia: 8:00 hod, Hotel Perla – Zelená Voda

Cena zahŕňa:

 • Inštruktori
 • Munícia 120 nábojov
 • Ubytovanie
 • 5x obed na strelnici
 • Ďalšia výbava (prenájom zbrane, ochrana zraku, sluchu atď.).

Popis a cieľ kurzu

Participanti kurzu sú na profesionálnej úrovni pripravovaní na taktickú a bezpečnú prácu s VIP klientom. Prioritou a hlavným obsahom kurzu je oboznámiť participantov s technikami procesu plánovania a taktikou výkonu činností osobného strážcu.
Súčasťou kurzu je praktické oboznámenie participantov s technikami formácií ochrany VIP klienta, s taktickým riadením vozidla, Tactical Bodyguard Shooting v taktických formáciách s VIP klientom, ako aj s evakuačnými procesmi v krízových situáciách. Každý participant obdrží po absolvovaní kurzu certifikát a hodnotenie, ako doporučenie pre prácu v danom zameraní.

Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je určený pre začiatočníkov.

Prehľad kurzu

 • Formácie s VIP klientom
 • Taktické riadenie vozidla
 • Vyhľadávanie a prehliadky proti IED
 • Komunikácia a ochrana proti ESD
 • Tactical Bodyguard Shooting
 • Plánovanie
 • Krízové situácie
 • Zdravotná príprava (RZP)