CLS – Prvá pomoc v krízovej zóne

Kurz Otvoreny 10-11. December

Čas a miesto stretnutia: 8:00hod, Hotel Perla – Zelena Voda
Dĺžka kurzu: 2 dni / 14 hodín
Počet účastníkov: 6-16

Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je určený pre začiatočníkov.

Cena: 589€ Spýtaj sa na zľavu

Cena zahŕňa:

 • Inštruktori
 • 2 noci v hoteli Perla (s raňajkami)
 • 2x obed na strelnici
 • Potrebné vybavenie

Popis a cieľ kurzu

Naša agentúra realizuje komplexný systém poskytnutia kurzov prvej pomoci s využitím v civilnom sektore, ako aj v bojových situáciách. Naším cieľom je, aby každý participant po absolvovaní kurzu bol schopný poskytnúť prvú pomoc na vysokej úrovni. Využívame poznatky získané z civilných zložiek, ale aj skúsenosti a praktické zručnosti získane z bojových konfliktov v Iraku a Afganistane.

Prehľad kurzu:

 • Základná anatómia človeka
 • Prvotné vyšetrenie raneného (zisťovanie stavu vedomia AVPU, Glasgov Coma Scale, meranie vitálnych funkcii…)
 • Druhotné vyšetrenie raneného
 • KPR 2010 (základná a rozšírená kardio-pulmonálna resuscitácia ) dospelých a detí
 • Zastavenia masívnych krvácaní
 • Zaistenie dýchacích ciest
 • Dýchanie (combi tubus, i-gel…)
 • Cirkulácia (zaistenie žíl, intra-oseálny prístup)
 • Popáleniny, zlomeniny, strelné poranenia, tupé poranenia hrudníka a brucha
 • Poranenia chrbtice a miechy
 • Crash Syndrom, Blast Syndrom
 • TCCC – Tactical Combat Casualty Care
 • Poskytnutie neodkladnej prvej pomoci počas priamych akcii v boji
 • Vyslobodzovacie techniky, odťahovanie ranených
 • MEDEVAC
 • Praktické 3-D scenárové cvičenia