Pištoľ Level 3 – Streľba s využitím bariér, streľba z vozidla

Čas a miesto stretnutia: 8:00 hod, Hotel Perla – Zelená Voda
Trvanie Kurzu: 2 dni/ 12 hod.
Počet účastníkov: 6-12

Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je otvorený len pre absolventov kurzu: Pištoľ Level 2 (Taktická streľba – Pištoľ – Základná úroveň 2.)

Cena: 659€

Cena zahŕňa:

 • Inštruktor
 • Munícia 450 nábojov
 • 2 noci v hoteli Perla (s raňajkami)
 • 2x obed na strelnici
 • Ďalšia výbava (prenájom zbrane, ochrana zraku, sluchu atď.)

 

Popis a cieľ kurzu

Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení a na vysokej úrovni pripravovaní na taktickú a bezpečnú manipuláciu s krátkou guľovou zbraňou pri obranných situáciách, s následným získaním bojovej a mentálnej prevahy. Dosiahnuté taktické zručnosti, bezpečnosť, ako aj presnosť a rýchlosť v obranných situáciách sú počas kurzu dosiahnuté širokou škálou cvikov a drilov pri streľbe z pištole.Prioritou a hlavným obsahovým zameraním kurzu je oboznámiť participantov s technikami a bojovou taktikou bariérovej streľby na blízke vzdialenosti a vo vysoko-defenzívnych situáciách.

Prehľad kurzu

 • Prvotná reakcia
 • Vyhodnotenie situácie
 • Technické a taktické špecifiká bariér
 • Streľba na terč z rôznych polôh s využitím bariér
 • Streľba a pohyb s využitím bariér
 • Streľba na mnohopočetný terč s využitím bariér
 • Streľba z vozidla
 • Kontrola a vyhodnotenie streľby