Pištoľ Level 1 + Level 2 – Začiatočník

Čas a miesto stretnutia: 8:00 hod, Hotel Perla – Zelená Voda
Trvanie Kurzu: 2 dni/ 12 hod.
Počet účastníkov: 6-12

Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Tento kurz je určený pre začiatočníkov.

Cena: 400€

Cena zahŕňa:

 • Inštruktor
 • Munícia 500 nábojov
 • 2 noci v hoteli Perla (s raňajkami)
 • 2x obed na strelnici
 • Ďalšia výbava (prenájom zbrane, ochrana zraku, sluchu atď.)

 

Popis a cieľ kurzu

Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení a na vysokej úrovni pripravovaní na taktickú streľbu s dosiahnutím bojovej presnosti a bojovej účinnosti v obranných situáciách. Dosiahnuté taktické zručnosti, bezpečnosť, ako aj presnosť a rýchlosť v obranných situáciách sú počas kurzu dosiahnuté širokou škálou cvikov a drilov pri streľbe z pištole. Začína sa od základov a rýchlo sa postupuje k dynamickej streľbe, až po streľbu na mnohopočetný cieľ Veľká časť streleckých drilov je vedená formou scenárov, za účelom navodenia stresových faktorov u participantov kurzu. Cieľom daného kurzu je dosiahnutie taktickej a bojovej manipulácie v stresových podmienkach, bojovej rovnováhy a pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou streľby pri zachovaní bojovej účinnosti v obrannej situácii.

Prehľad kurzu

 • Oboznámenie sa so zbraňami využívanými v kurze
 • Bezpečnostná kontrola
 • Umiestnenie materiálu a zbraňových systémov
 • Postoj
 • Pohotovostná pozícia – Ready Position
 • Pracovná pozícia – Work Space
 • Prvotná reakcia
 • Tasenie a zapichnutie zbrane na terč
 • Neplánované prebitie
 • Plánované / taktické prebitie
 • Vyhodnotenie situácie
 • Streľba na mnohopočetný terč – z jedného smeru
 • Kontrola a vyhodnotenie streľby
 • Odstraňovanie závad
 • Streľba na terč z rôznych polôh
 • Streľba a pohyb
 • Streľba na mnohopočetný terč – z viacerých smerov