Streľba na dlhé vzdialenosti Level 1 – Základná úroveň

Vhodné aj pre poľovníkov

Cena: 595€
Čas a miesto stretnutia: 8:00 hod, Nové mesto n/Váhom
Dĺžka kurzu: 2 dni / 16 hodín
Počet účastníkov: 6-10

Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je určený pre začiatočníkov.

Cena zahŕňa:

 • Inštruktori
 • Munícia 100 nábojov (.308 Winchester)
 • Ubytovanie na 2 noci
 • 2x obed na strelnici
 • Ďalšia výbava (prenájom zbrane, sluchu atď.)

 

Popis a cieľ kurzu

Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení s balistikou, technikou presnej streľby na dlhé vzdialenosti, taktickým odhadom a určovaním vzdialeností, čo po absolvovaní kurzu vyústi do vysokej úrovne bojovej presnosti a bojovej účinnosti pri streľbe na dlhé vzdialenosti.
Dosiahnuté taktické zručnosti, bezpečnosť a presnosť sú počas kurzu dosiahnuté širokou škálou cvikov a drilov pri streľbe z ostreľovacej pušky.

Aktuálne kurzy (min. počet účastníkov 6)
2017 APRIL 27-28
Termín treba objednať 3 týždne s predstihom.

Prehľad kurzu

 • Puškové zameriavacie ďalekohľady a optické pozorovacie prístroje
 • Rozdelenie balistiky a balistické tabuľky
 • Technika a zásady presnej streľby na dlhé vzdialenosti
 • Individuálne a tímové pozície pri streľbe
 • Streľba a uhlové hodnoty
 • Meranie a odhad vzdialeností
 • Streľba 100 – 350 metrov

 

BOOK NOW_White