Teambuilding a eventy

Podujatia

Pripravujeme podujatia, ktoré sú nezabudnuteľné nielen pre Vás ale aj pre Vašich hostí. Všetky organizované akcie sú zamerané na socializáciu kolektívu a kvalitný zážitok, z ktorého si účastníci odnesú aj nové skúsenosti a zručnosti. Samozrejmosťou je kladenie dôrazu na bezpečnosť.

TEAMBUILDING

Jadrom silnej spoločnosti je silný duch. Teambuildingové aktivity predstavujú skvelý manažérsky nástroj k profilovaniu pracovných kolektívov a rozvíjajú interpersonálne kooperačné zručnosti, ktoré z Vašich zamestnancov vytvárajú funkčný, synergicky a efektívne fungujúci tím.

FIREMNÉ EVENTY

Potrebujete vybudovať dobre firemne meno? Buďte spoločnosťou s pridanou hodnotou! Ak ste renomovaná značka, alebo sa ňou chcete stať, dovoľte nám ukázať, ako presvedčiť Vašich obchodných partnerov, že sa od ostatnej konkurencie odlišujete, prípadne ich odmeňte za kvalitnú spoluprácu.

SALES PROMOTION

Potrebujete zviditeľniť produkt a získať nových obchodných partnerov? Sales promotions Vám môžu pomôcť presadiť sa na trhu. Ideálny spôsob ako sa prezentovať pre spoločnosti ponúkajúce strelecké, poľovnícke a ostatné outdoorové vybavenie.