Útočná puška Level 1 + Level 2 – Bezpečnosť, taktika, bojová účinnosť pri obrannej streľbe

Cena: 398€  -> AK47/AKM (munícia 7.62x39mm)
alebo
Cena: 498€  AR15 (munícia 5.56x45mm)

Dĺžka kurzu: 2 dni / 12 hodín
Počet účastníkov: 6-12
Čas a miesto stretnutia:  8:00 Hod, Hotel Perla – Zelená Voda

Cena zahŕňa:

 • Inštruktor
 • 2 noci v hoteli Perla (s raňajkami)
 • Transfer z hotela na strelnicu
 • Munícia 500 nábojov
 • 2x obed na strelnici
 • Ďalšia výbava (prenájom zbrane, ochrana zraku, sluchu atď.)

Popis a cieľ kurzu

Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení a na vysokej úrovni pripravovaní na taktickú a bezpečnú manipuláciu s útočnou puškou v obranných situáciách. Dosiahnuté taktické zručnosti, bezpečnosť, ako aj presnosť a rýchlosť v obranných situáciách sú počas kurzu dosiahnuté širokou škálou cvikov a drilov pri streľbe z útočnej pušky. Začína sa od základov a rýchlo sa postupuje k dynamickej streľbe, až po streľbu na mnohopočetný terč.
Veľká časť streleckých drilov je vedená formou scenárov, za účelom navodenia stresových faktorov u participantov kurzu. Cieľom daného kurzu je dosiahnutie taktickej a bojovej manipulácie v stresových podmienkach, bojovej rovnováhy a pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou streľby pri zachovaní bojovej účinnosti v obrannej situácii.

Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je určený pre začiatočníkov.

Otvorené Kurzy:
03-Oct-16 + 04-Oct-16
13-Oct-16 + 14-Oct-16 OFFER
27-Oct-16 + 28-Oct-16 OFFER
03-Nov-16 + 04-Nov-16
Termín treba objednať 3 týždne s predstihom.

BOOK NOW_White

 

Prehľad kurzu

 • Oboznámenie sa so zbraňami využívanými v kurze
 • Bezpečnostná kontrola
 • Umiestnenie materiálu a zbraňových systémov
 • Nastrelenie zbraní
 • Postoj
 • Pohotovostná pozícia – Ready Position
 • Pracovná pozícia – Work Space
 • Prvotná reakcia a nahodenie zbrane na terč
 • Neplánované prebitie
 • Plánované / taktické prebitie
 • Vyhodnotenie situácie
 • Streľba na mnohopočetný terč – z jedného smeru
 • Kontrola a vyhodnotenie streľby
 • Odstraňovanie závad
 • Streľba na terč z rôznych polôh
 • Streľba a pohyb
 • Streľba na mnohopočetný terč – z viacerých smerov