Útočná puška Level 3 – Streľba s využitím bariér, streľba z vozidla

Čas a miesto stretnutia:  8:00 Hod, Hotel Perla – Zelená Voda
Dĺžka kurzu: 2 dni / 12 hodín
Počet účastníkov: 6-12

Kurz je otvorený pre civilných záujemcov a všetky ozbrojené zložky.
Kurz je otvorený len pre absolventov kurzu: Puška Level 2 (Taktická streľba – Útočná puška – Základná úroveň 2.)

Cena: 669€  AK47/AKM (munícia 7.62x39mm)
alebo
Cena: 829€  AR15 (munícia 5.56x45mm)
Spýtaj sa na zľavu

Cena zahŕňa:

 • Inštruktor
 • Munícia 450 nábojov
 • 2 noci v hoteli Perla (s raňajkami)
 • 2x obed na strelnici
 • Ďalšia výbava (prenájom zbrane, ochrana zraku, sluchu atď.)

Popis a cieľ kurzu

Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení a na vysokej úrovni pripravovaní na taktickú a bezpečnú manipuláciu s útočnou puškou pri obranných situáciách, s následným získaním bojovej a mentálnej prevahy. Dosiahnuté taktické zručnosti, bezpečnosť, ako aj presnosť a rýchlosť v obranných situáciách sú počas kurzu dosiahnuté širokou škálou cvikov a drilov pri streľbe z útočnej pušky.
Prioritou a hlavným obsahovým zameraním kurzu je oboznámiť participantov s technikami a bojovou taktikou bariérovej streľby na blízke vzdialenosti a vo vysoko-defenzívnych situáciách.

Prehľad kurzu

 • Prvotná reakcia
 • Vyhodnotenie situácie
 • Technické a taktické špecifiká bariér
 • Streľba na terč z rôznych polôh s využitím bariér
 • Streľba a pohyb s využitím bariér
 • Streľba na mnohopočetný terč s využitím bariér
 • Streľba z vozidla
 • Kontrola a vyhodnotenie streľby